DİLEKÇELER

Çek Şikayeti Dilekçesi

Çek şikayeti, karşılıksız çek keşide etme suçunu gerçekleştiren kişi hakkında kanunda belirtilen sürelerde İcra Hukuk Mahkemesine gerçekleştirilecektir. Çek şikayeti nde önemli kanun maddeleri aşağıda yer almaktadır.  Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.   2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Şikayet süresi : Madde 347 – (Değişik: 31/5/2005-5358/19 md.) Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı,… Okumaya devam et Çek Şikayeti Dilekçesi

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Avukat Tanık Olarak Dinlenebilir – HGK Kararı

Avukat tanık olarak dinlenebilir;  HGK. 24.06.2020 T. E: 2017/2-2209, K: 475 kararında  Davalı-karşı davacı avukatının delil listesinde yer alan aynı zamanda avukatı olan tanığın yasal olarak dinlenilmesinin mümkün olduğu, bu tanığın da diğer tanıklar gibi HMK’nin 240. ve devamı maddeleri gereğince dinlenilmesi gerektiği, aksi durumda esasen hukuki dinlenilme ve buna bağlı olarak adil yargılanma hakkının… Okumaya devam et Avukat Tanık Olarak Dinlenebilir – HGK Kararı

Genel

İstihkak Davası – İstinaf Dilekçesi

İstihkak davasında, istihkak iddiasının reddine ilişkin verilen karara karşı sunulmuş istinaf dilekçesi örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan , ilgili mevzuata ise buradan ulaşabilirsiniz.   ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek Üzere, ...İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO :20.../.... E. - 20../.... K. DURUŞMA TALEPLİDİR. İSTİNAF EDEN DAVALI … Okumaya devam et İstihkak Davası – İstinaf Dilekçesi

DİLEKÇELER

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın iptali dava dilekçesi örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. ...NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE DAVACI(ALACAKLI) : VEKİLİ                     : Av.Fatih DEMİRTOP DAVALI(BORÇLU)    : VEKİLİ                     :Av. DAVA KONUSU       : Fazlaya… Okumaya devam et İtirazın İptali Dava Dilekçesi

DİLEKÇELER

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Tahliye davası dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Tahliye talepli icra takibi açılmasının akabinde kanunda belirtilen 30 günlük süre içerisinde davalı/borçlu tarafından takibe itiraz edilmemesi, herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemesi halinde İcra Hukuk Mahkemesine tahliye davası açılacaktır.   NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİSAYIN HAKİMLİĞİ'NE ... DAVACI                       : VEKİLİ … Okumaya devam et Tahliye Davası Dilekçe Örneği

DİLEKÇELER

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği 2

Menfi tespit davası dilekçe örneği; Diğer menfi tespit davası dilekçe örneği ne buradan, ilgili mevzuata ise buradan ulaşabilirsiniz. NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ...                                                                                                                                                        İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR   DAVACI                     : VEKİLİ                       :Av.   DAVALI                     : VEKİLİ                       :Av. 2 KONU                        :Menfi tespit davasıdır.… Okumaya devam et Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği 2

DİLEKÇELER

Menfi tespit Davası Dilekçe Örneği

Menfi Tespit Davası Dilekçe Örneği; Aşağıda yer alan dilekçe örneği kullanılmış bir dilekçe örneği olup başarı elde edilmiştir. Cari ilişkilerde karşılıklı ibraname imzalamak yahut cari ekstre üzerinde karşılıklı mutabakat sağlamak önem arz etmektedir. Diğer menfi tespit davası dilekçe örneği ne buradan, ilgili mevzuata ise buradan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olması ümidiyle; NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE… Okumaya devam et Menfi tespit Davası Dilekçe Örneği

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Trafik Kazası – Tazminat – Belirsiz Alacak Yargıtay Kararı

Trafik kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılıp Açılmayacağına ilişkin Yargıtay Kararı: Belirli bir tür davanın veya belirli kişilerin açtığı davaların baştan belirli veya belirsiz alacak davası olduğundan da söz edilemez. Her bir davaya konu alacak bakımından, belirsiz alacak davasına dair ölçütlerin somut olaya uygulanarak, belirleme yapılması gereklidir.  … Okumaya devam et Trafik Kazası – Tazminat – Belirsiz Alacak Yargıtay Kararı

DİLEKÇELER

Trafik Kazası – Maddi ve Manevi Tazminat

Tazminat Davası; meydana gelen bir trafik kazasına karşın açılan maddi ve manevi tazminat davasında sunulan bir istinaf dilekçesi örneği, aşağıda yer almaktadır. Diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.     ...BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere; ...ASLİYE TİCARET HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ...   TEHİRİ İCRA VE DURUŞMA TALEPLİDİR.             … Okumaya devam et Trafik Kazası – Maddi ve Manevi Tazminat

DİLEKÇELER

Velayetin Değiştirilmesi İstinaf Dilekçesi

Velayetin Değiştirilmesi Davası İstinaf Başvuru Dilekçesi Örneği(Yüksek Mahkeme Kararları ile desteklenmiştir.) Diğer dilekçe örneklerine ise buradan erişebilirsiniz.     ..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek Üzere; ..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ... DOSYA NO :20../.... E. - 20../... K. İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVACI/KARŞI DAVALI                       … Okumaya devam et Velayetin Değiştirilmesi İstinaf Dilekçesi