Genel, SÖZLEŞMELER

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Anlaşmalı Boşanma protokolü

Bir önceki yazımızda dava dilekçesi nedir, nasıl yazılır konusu ele almış ve örnekleme kısmında anlaşmalı boşanma davasını kullanmıştık. Hal böyle olunca şimdiki hedefimiz anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlanacağıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde, öncelikle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verildiği hususuna yer verilmeli, akabinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş müşterek çocuklardan tutunda, evdeki eşyalara, mülke, ziynet eşyalarına, velayeti almayan diğer tarafın hangi günler ve saatler arasında kişisel ilişki kuracağına, nafakaya kadar her türlü hususa ilişkin karşılıklı olarak ortak bir karara varılmalı ve protokolde bu kararlara yer verilmelidir. Eksik nokta bırakmaksızın bir protokol hazırlanması halinde Mahkeme ek bir incelemeye girmeksizin protokoldeki hükümler ile karar verecektir.

Tek bir hüküm üzerinde dahi anlaşmaya varılamaması, ayrı dava konularını gündeme getirecektir. Örneğin mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanamaması halinde, bu husus ayrı bir dava konusunu gündeme getirecektir. Bu nedenle taraflar arasında bir görüş birliği sağlanabiliyor ise, protokolde bu hususların çözüme kavuşturulması hem müvekkilin hem de karşı tarafında süreçten daha fazla yıpranmalarının önüne geçirecek, tek celsede tüm hususlar çözüme kavuşacaktır.

Aşağıda iki tane örnek anlaşmalı boşanma protokolü örnek metnine yer verilmiştir. Örnek protokol metinlerinde, anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilmesi gereken hususlar açıkça görülmektedir. Diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Gerd Altmann tarafından Pixabay‘a yüklendi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

… (TCKN:11111111111) ile …(TCKN:11111111111) TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 166/3 maddesi gereğince anlaşmalı boşanma hususunda aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

1.Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda            uzlaşmışlardır.

2.Tarafların müşterek çocukları …. (TCKN:11111111111) …/…/… doğumlu olup velayetin anne … (TCKN:11111111111) ‘da kalacağı hususunda taraflar karşılıklı olarak anlaşmışlardır.

3.Baba ile çocuk arasında her hafta pazartesi 17:00-19:00 saatleri arasında cumartesi günleri 13:00 – 16:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günü saat 12:00 ile 18:00 saatleri arasında şahsi münasebet kurulacaktır.

4.Tarafların evlilik birliği içerisinde kirada oturdukları …. adresindeki evde … (TCKN:11111111111), müşterek çocuk … (TCKN:11111111111) ile oturmaya devam edecek, konuttan …(TCKN:11111111111) ayrılacaktır. Evlilik birliği içerisinde oturulan, adresi belirtilen evin kira ve sair giderlerine ilişkin tarafların birbirlerinden herhangi bir hak ve alacağı bulunmayıp taraflar bu hususta birbirlerini ibra ederler.

5.Ev eşyaları … (TCKN:11111111111)’da kalacak olup …(TCKN:11111111111) yalnızca şahsi eşyalarını alacaktır.

6.Taraflar ziynet eşyaları konusunda birbirlerini ibra etmişlerdir.

7.Tarafların birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talepleri yoktur. Bu hususta da birbirlerini ibra etmektedirler.

8.…(TCKN:11111111111) müşterek çocuk … (TCKN: 11111111111) için her ay 500 TL(BEŞYÜZTL) iştirak nafakası ödeyecektir. Tarafların birbirlerinden başkaca bir nafaka talepleri yoktur.

9.Taraflar, birbirlerinden yargılama giderleri, vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir. Yargılama giderleri ve vekalet ücreti davacı üzerinde kalacaktır.

Taraflar yukarıdaki şartlar çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmış olup, …/…/… tarihinde iki nüsha halinde birlikte imza altına almışlardır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2

Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir: 

Velayet

Taraflar müşterek çocuk …(TCKN:111111111111) velayetinin anne … e verilmesi hususunda anlaşmışlardır.

Müşterek çocuk … ile baba … arasında kişisel ilişki tesisi aşağıdaki belirtilen şekilde sağlanacağını taraflar şimdiden kabul ederler.

-Her ayın 1. Haftası ilk pazartesi günü saat 18:00 da başlamakla takip eden pazartesi günü 18:00 a kadar ve 3. Haftası ilk pazartesi günü saat 18:00 da başlamakla takip eden pazartesi günü 18:00 a kadar baba yanında,

-Eğitim öğretim takvimine göre tatil aralıklarının başlaması ve yaz tatiline kadar olan süreyi kapsamak üzere okul sömestr tatillerinin ilk ve 3. Sömestr tatili tamamını baba … yanında,

-Yaz tatilinde 1 Temmuz 1 Ağustos arası kesintisiz olarak baba yanında kalacağını bu şekilde kişisel ilişki sağlanacağını taraflar şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

Nafaka ve tazminat

Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin talepleri;

-Taraflar; … , …’ aylık …….. TL iştirak nafakası ödemesi hususunda da anlaştıklarını kabul ve taahhüt ederler.

-Bunun dışında taraflar birbirinden maddi ve manevi tazminat ve nafakaya ilişkin olarak herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve bu uğurda dava açmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Mal Paylaşımı

Taraflar, evlilik birliği içerisinde herhangi bir müşterek mal edinmediği için mal paylaşımına gidilmemiştir. Ayrıca; ziynet eşyası … den hiç alınmadığı için buna ilişkinde bir talepte bulunmayacaklarını ve bu uğurda dava açmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 

Yargılama giderleri

Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden davacının sorumlu olacağını taraflar kabul ederler.

Taraflar yukarıdaki şartlar çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmış olup, …/…/… tarihinde iki nüsha halinde birlikte imza altına almışlardır.

Bir Cevap Yazın