DİLEKÇELER

DAVA DİLEKÇESİ YAZIMI

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır Öğrenelim

Sevgili genç meslektaşlarım, mesleğe ilk başlanıldığında en zorlanılan konudur dilekçe yazımı. Adeta sudan çıkmış balığa döner insan. Onca yıl okul hayatında hiçbir şey öğrenmemiştir sanki. Ancak sakin olun! Önce nasıl dilekçe yazılması gerektiğini öğrenmekle başlayın. Olmazsa olmaz noktalarını atlamayın, zira avukatın aldığı yük oldukça ağırdır. Devamında daha önce yazılmış dilekçeleri mutlaka inceleyin. Üstadlarınızın dilekçesi sizin için bir nimet niteliğindedir. Öğrendiğiniz bilgileri geliştirmek ve kalıplardan çıkmadan kendi tarzınızı yaratmak, yazdığınız dilekçenizle doğru orantılı olarak zamana yayılacaktır.

Dilekçelerde ilk amacınız olmazsa olmaz hususlara dilekçenizde yer vermek, akabinde anlatmak istediğinizi net bir şekilde anlatabilmektir. Daha sonraları yapmanız gereken ise, alışılagelmişin dışında aynı hususlardan bahsetmek ve var olan yüksek mahkeme kararlarının üzerinden gitmekten ziyade, bunlara ek olarak birde kendi hukuk yorumunuzu katmak olacaktır.

👉Unutmayınız ki emsal kararlar, davaları aynı

 çerçevede devam ettirenlerden değil, kendi hukuki

 yorumunu katan cesur avukatlardan çıkmaktadır.

 

Bu yazıda ise aktarmak istediğim dava dilekçesinin kalıbının nasıl olması gerektiğidir. 

 

Dava dilekçesi Nedir?

Dava dilekçesi, hukuk mahkemelerinde dava açmak için sunulması gereken ilk dilekçedir.

 

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dava dilekçesi yazımına başlamadan önce, dava konusuna ilişkin araştırmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlk araştırmanızın da davanın açılacağı görevli ve yetkili mahkemenin araştırılması olacaktır.

 

Dava dilekçesine, aşağıdaki gibi görevli ve yetkili mahkemeye ithafen başlanması gerekmektedir.

Örneğin;

ANTALYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

Akabinde, müvekkilinizin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vekil adını ve adresini; davalı adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresini; davanın konusunu ekleyip artık açıklamalar kısmına geçebilirsiniz. Diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Free-Photos tarafından Pixabay‘a yüklendi

Örnek ;

ANTALYA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                     : (TCKN:…)

VEKİLİ                       :

                                    -Adres:

DAVALI                      : (TCKN:…)

                                    -Adres:

KONU                       : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma davasıdır.

AÇIKLAMALAR      :

1.  Davalı ile vekil edenin evlilikleri …/…/…. tarihinden bu yana devam etmekte, davalı  ile vekil edenin …/…/… doğumlu A.S. (TCKN:11111111111) adında bir müşterek çocucukları bulunmaktadır. Müşterek çocuk A.S. (TCKN:11111111111)’nin velayetinin vekil edene verilmesi hususunda davalı ile anlaşılmıştır. 

2. Davalı ile vekil eden, evlendikleri günden bu yana eşlerin birbirine sağlaması gereken uyumu sağlayamadıklarından, aralarında birçok anlaşmazlık baş göstermiştir. Bu sebeple evlilik birliği her iki taraf içinde çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliği temelinden sarsılmış olup bir arada yaşanması imkansız hale geldiğinden, tarafların manevi olarak daha fazla birbirlerine zarar vermemeleri adına işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

3. Davalı ile vekil eden arasında evliliğin sonlandırılması hususunu karşılıklı olarak görüşülmüş ve müşterek bir karara varılarak. Ekteki anlaşmalı boşanma protokolü karşılıklı rıza ile imza altına alınmış ve boşanma şartları belirlenmiştir. Buna ilişkin protokolü Sayın Mahkemenize sunuyorum.

4. Sayın Mahkemenizce ekteki protokolde yer alan şartlar ve koşullar çerçevesinde Türk Medeni Kanunun ilgili maddeleri gereğince davalı ile vekil edenin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini talep ederim.

Yukarıdaki dilekçe incelendiğinde, bir anlaşmalı boşanma dilekçesinin ne şekilde yazılması gerektiği anlaşılacaktır. Evlilik tarihi bildirilmeli, müşterek çocuk kaç tane ise isimleri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik bilgileri yazılmalı, evliliğin ne gerekçe ile sonlandırılmak istediği belirtilmeli, anlaşmalı boşanma protokolüne atıf yapılmalı ve dava anlaşmalı boşanma protokolünün aslı ile açılmalıdır.

Dilekçenin sonunda ise mutlaka deliller ve sonuç ve istem kısmına yer verilmelidir. Hukuki dayanaklar kısmı da isteğe bağlı olarak eklenebilir.

Örneğin;

DELİLLERİMİZ      : …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

tanık, yemin ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

            Sayın Mahkemenizce davanın kabulü ile ekte yer alan anlaşmalı boşanma protokolündeki şartlar çerçevesinde tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim…./…/…

EKİ: …/…/…Tarihli Anlaşmalı Boşanma Protokolü aslı

                                                                                                                                                                                         Saygılarımla;

               Davacı Vekili

               Av. 

Dava dilekçesinin anlatımı anlaşmalı boşanma davası üzerinden gerçekleştirilmiştir. Diğer hukuk davalarında da giriş aynı olup konu, açıklamalar kısmı ve açıklamalara göre düzenlenmiş sonuç ve istem kısmı değiştirilecektir. Dilekçelerde vurucu nokta ise, delillerimiz kısmıdır. Delillerimiz kısmında dayanmadığınız delil hususunda sıkıntı yaşamanız olasıdır. Bu nedenle delillerinizi eksiksiz olarak yazmanız önem arz etmektedir.

Yazının yardımcı olması dileğiyle;

Bir Cevap Yazın