DİLEKÇELER

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

 

İsim değiştirme davası, ile kişi haklı sebep bulunması halinde isim değişikliğine gidebilmektedir. Her bireye konulan isim, bazı kişilerde çeşitli sebeplerle sorunlara neden olmaktadır. Kimisinin ismi Nüfus Müdürlüğünce yanlış yazılmıştır, kimisinin tanındığı isim kimlikteki isimden farklıdır, kimisi de küçük düşürücü olduğunu düşündüğü bir isme sahiptir. İşte bu durumlara isim değiştirme davası ile çözüm bulmak mümkündür. 

İsim Değiştirme davaları haklı sebebe dayanılarak davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Buna ilişkin bir dava dilekçesi örneğini aşağıda paylaşıyorum. Başka dava dilekçesi yazımı için https://hukukarar.com/2021/09/01/__trashed/ yazımıza gözatabilirsiniz. 

Resim Arek Socha tarafından Pixabay‘a yüklendi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

….

DAVACI            :….(TCKN:….)’a velayeten ….(TCKN:…) ve ….(TCKN:…)

-Adres              :

DAVALI            :NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU              :Haklı nedenle ismin değiştirilmesi ve değişikliğin Nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesi isteminden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR :

Velisi bulunduğumuz …’ın adı …. olarak yazılması gerekirken NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’nce sehven …. olarak kayıtlara geçmiştir.

Velisi bulunduğumuz … aile içerisinde ve çevre tarafından …. olarak bilinmekte ve tanınmaktadır.  Ancak resmi dairelerde ve okulda …. ismi ile anılması yaşı dikkate alındığında kendisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sayın mahkemenizce velisi bulunduğumuz …. tc nolu …/…/… doğumlu ….’ın Nüfus Müdürlüğünce hataen ismi yanlış yazılmış olduğundan ve yukarıda izah ettiğimiz gerekçelerden dolayı yanlışlığın düzeltilerek adının….. olarak değiştirilmesini saygılarımızla velayeten arz ve talep ederiz.

DELİLLER              :Nüfus kayıtları, tanık, yemin ve sair her türlü yasal delil.

TANIKLARIMIZ    :

1.

-Adres:

2.

-Adres:

SONUÇ VE İSTEM :Haklı nedenlerle, velisi bulunduğum ….’ın adının …. olarak değiştirilmesine, işbu değişikliğin nüfus kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

   İsim değişikliği talep eden        

…..’a velayeten

…..

İsim değişikliği talep eden

….’a velayeten

….

Bir Cevap Yazın