Genel, SÖZLEŞMELER

İŞLETME DEVİR PROTOKOLÜ

İşletme devir protokolü, bir işletmenin devri esnasında taraflarca karşılıklı olarak imzalanan bir anlaşma metnidir. İşte örnek bir metin. Diğer sözleşme örneklerine buradan ulaşabilirsiniz. 

Resim Manfred Steger tarafından Pixabay‘a yüklendi

….ADRESİNDE FAALİYET GÖSTEREN “….” ADLI İŞLETME İLE İLGİLİ PROTOKOL

TARAFLAR   :

a.        

Adres              :

Vergi Dairesi  :

Vergi No         :

E-posta           :

Telefon           :

b.

Adres              :

Vergi Dairesi   :

Vergi No         :

E-posta           :

Telefon          :

‘den ibarettir.

İŞİN KONUSU: 

…..adresinde bulunan “…..” adlı işletmeden …………….. ‘a vekaleten tamamıyla çıkacak olup işbu işletme devir protokolü çerçevesinde, işletme içerisinde yer alan ve ekte listesi bulunan tüm demirbaşların aşağıda yazılı ödeme planı baz alınarak ………..ŞİRKETİ’ne bırakacaktır. 

İşletme içerisinde yer alan ve ekte listesi bulunan tüm demirbaşlara ilişkin taraflar arasında …….TL (…..TL) bedelle anlaşılmış olup ödeme aşağıda belirtildiği gibi gerçekleştirilecektir.

…… TL (………….TL) işyerinin vergi dairesi ticaret odası ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kapanışları yapılıp işyerinden çıkışı ile işyerinin teslimine müteakip NAKİT olarak ödenecektir.

………. TL (………..TL) …/…/… tarihli ÇEK (ciro edilemez 

 şerhli)

-…….. TL (……TL) …/…/…. tarihli ÇEK

-…….. TL (……TL) …/…./…. tarihli ÇEK

-…….. TL (……TL) …/…/…. tarihli ÇEK

-…….. TL (……TL) …/…/… tarihli ÇEK

-…….. TL (……TL) …/…/… tarihli ÇEK

Şeklinde ödenecektir.

Ayrıca işbu sözleşme ile ……, işyeri ile ilgili 3. Şahıs ya da tüzel kişilere ya da kamu kurum ve kuruluşlarına borcu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

…., işyeri ile ilgili 3. Şahıs ya da tüzel kişilere ya da kamu kurum ve kuruluşlarına borcu olmadığını kabul etmesine karşılık işyerinin ………….ŞİRKETİ ne geçmesinden sonra 3. Şahıs ya da tüzel kişilere ya da kamu kurum ve kuruluşlarına borcu çıkması ve bu alacak için işyerine tebligat gelmesi yada icra takibi yada haciz işlemi yapılması ve her türlü borca dayalı işlemler yapılması halinde ………………..ŞİRKETİ tarafından ………….’a rücu edileceğini taraflar şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

İşyerinin ………..ŞİRKETİ ne geçmesinden sonra 3. Şahıs ya da tüzel kişilere ya da kamu kurum ve kuruluşlarına borcu çıkması halinde…………….ŞİRKETİ nin işbu protokole istinaden verdiği çeklerin borcu nispetinde ödenmeyeceğini taraflar kabul beyan ve taahhüt ederler.

İşbu protokol taraflar arasında 2 nüsha olarak …/…/… tarihinde imza altına alınmıştır.

Bir Cevap Yazın