Genel, SÖZLEŞMELER

ÖRNEK FESİH PROTOKOLÜ

Fesih protokolü, taraflar arasında öncesinde imzalanan sözleşmenin sona erdirilmesi amacıyla, buna bağlı hükümleri karşılıklı olarak imza altına aldıkları bir sözleşmedir. Aşağıda fesih protokolü için örnek bir metin sunuyorum. Diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Clker-Free-Vector-Images tarafından Pixabay‘a yüklendi

MADDE 1-TARAFLAR:

a….

Adres               :

Vergi Dairesi   :

Vergi No          : 

E-posta            : 

Telefon            : 

b.

Adres              : 

Vergi Dairesi   : 

Vergi No          : 

E-Posta            : 

Telefon            : 

‘den ibarettir.

MADDE 2-PROTOKOLÜN KONUSU:

İşbu protokol taraflar arasında imzalanan …/…./… tarihli ….sözleşmenin karşılıklı mutabakata varılarak feshine ilişkin protokoldür.

MADDE 3-PROTOKOLÜN HÜKÜMLERİ:

          Taraflar yukarıda anılan …./…/…tarihli  sözleşmenin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiğini beyan ve taahhüt ederler.

         Yukarıda anılan …/…/… tarihli ….. sözleşme ile ilgili olarak tarafların birbirlerinden herhangi bir alacağı ve hak talebinin olmadığını ve her iki taraf bakımında yerine getirilmeyen bir yükümlülüğün bulunmadığını protokol tarafları açıkça beyan ve kabul eder.

Taraflar yukarıda anılan sözleşmeler dolayısıyla birbirlerinden öğrendikleri bilgilerin ticari sır teşkil ettiğini bu bilgilerin üçüncü gerçek veya tüzel kişiye açıklanmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu fesih protokolünden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde …. MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkili olacaktır. İşbu protokol iki nüsha hazırlanmış olup taraflarca imzalanıp taraflar birer nüshasını aldıklarını kabul ederler. …./…/…

Bir Cevap Yazın