DİLEKÇELER, Genel

VERASET İLAMI

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi olarak adlandırılan belge, murisin malvarlığının kimlere kaldığını, yani mirasçılarını ve bu mirasçılarının miras paylarını gösterir onaylı/resmi belgedir.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı iki şekilde alınabilir. Koşullarını karşılıyor ise noterden temin edilebilir. Koşulları karşılamadığından mütevellit noterden temin edilemiyor ise bu hususta bir dilekçe ile mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

Veraset İlamının Noterden Temin Edilebilmesinin Koşulları Nelerdir?

Veraset ilamının noterden temin edilebilmesi için bazı koşulların karşılanması gerekmektedir. Öncelikle talepte bulunan kişinin, murisin kanuni mirasçısı olması gerekir. Devamında murisin yahut mirasçılardan tamamının T.C. vatandaşı olmaması gerekir. Çifte vatandaşlık halinin söz konusu olması halinde de veraset ilamının noterden temin edilmesi mümkün olmayacaktır. Mirasçılardan birinin evlatlık olması yahut gaip olması, murisin miras sözleşmesi yapması yahut vasiyetname bırakması mirasçılardan biri ve murisin aynı gün içerisinde vefat etmesi ve en son murisin ölüm tarihin 23 Kasım 1990 tarihinden önce olması ve diğer eşin hayatta olması hallerinde veraset ilamının noter vasıtası ile temin edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumlarda yargı devreye girip Mahkemeye müracaat ile veraset ilamının temini gerekir.

Veraset İlamının Alınmasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir, Tarafları Kimlerdir?

Veraset ilamı verilmesi hususunda görevli Mahkeme Sulh hukuk Mahkemesi olup, yetki konusunda kanunda herhangi bir kısıtlama yer alamamaktadır. İşbu sebeple veraset ilamının verilmesi talepli dava herhangi bir yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine açılabilir.

Veraset ilamı verilmesi istemli davanın tüm mirasçıları tarafından açılması zorunlu değildir. Mirasçılarından herhangi biri, davayı hasımsız olarak açabilir ve alınan bu veraset ilamı tüm mirasçılarca kullanılabilir.

Veraset İlamı Alınması Zorunlu Mudur?

Veraset ilamı alınması için kanunda doğrudan öngörülmüş bir zorunluluk yoktur. Doğrudan zorunluluk öngörülmemiş olarak ifade etmemin sebebi dolaylı yoldan bir zorunluluk söz konusu olmasıdır. Veraset ilamının alınması için herhangi bir süre yahut zorunluluk bulunmamakla beraber, mirasçıların murisin ölümünden itibaren en geç 4 ay içerisinde veraset ve intikal beyannamesinde bulması gerekir. Bu beyannamede bulunulabilmesi içinde veraset ilamının da beyannameye eklenebilmesi gerekir. Bu durumda dolaylı bir zorunluluktan bahsedilebilmesi mümkündür. Belirlenen süre zarfında veraset ve intikal beyannamesinde bulunulmaması halinde usulsüz cezası ile karşı karşıya kalınacaktır. Bunun haricinde mirasçılar istedikleri zaman alt-üst süre sınırlaması olmaksızın veraset ilamını alabilecek olup, bu ilamın bir kere alınması yeterlidir. Diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz. 

Resim Clker-Free-Vector-Images tarafından Pixabay‘a yüklendi

Veraset İlamı Örnek Dilekçe

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                       :

VEKİLİ                          :Av. ..

                                     Adres:

DAVALI                        :Hasımsız

KONU                          :Mirasçılık belgesinin verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR             :

     Ekli vekaletname uyarınca davacı vekiliyiz.

    Muris, 11111111111 T.C. nolu … İli, … İlçesi, … Mah.  Nüfusuna kayıtlı  cilt no …, aile sıra no …, birey sıra no …, …/…/… doğum tarihli, anne adı …, baba adı … olan …, ../…/… tarihinde vefat etmiş olup, ölüm belgesi ekte sunulmuştur.

     Muris ../…/… tarihinde vefat etmiş olmakla, geride mirasçısı olarak çocukları ../…/… doğumlu …, …/…/… doğumlu …., …/…/… Doğumlu … ve eşi …  (TCKN:11111111111) kalmıştır.

     Murisin başkaca mirasçısı bulunmamaktadır.

Resmi kurumlarda gerekli ve zorunlu bulunduğundan muris …’in (TCKN:11111111111) mirasçılarını gösterir veraset ilamının verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLERİMİZ     :Nüfus kayıtları, …/…/… tarihli ölüm belgesi, tanık, yemin ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Talebimizin kabulü ile yukarıda bilgileri yer alan murisin mirasçılarını gösterir veraset ilamının verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

                                                                                                          

Bir Cevap Yazın