Genel, SÖZLEŞMELER

WEB SİTESİ: WEBTASARIM SÖZLEŞMESİ

Web tasarım sözleşmesi, web tasarım yapan uzman ile talep eden arasında, tasarlanacak web sitesinin özelliklerinin de yer aldığı karşılıklı hak ve borçları belirleyen bir sözleşmedir. Aşağıda buna ilişkin bir sözleşme metni yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan  erişebilirsiniz. 

 

Resim Markus Spiske tarafından Pixabay‘a yüklendi

1.Taraflar

Bir tarafta, …………. adresinde mukim ………..(Kısaca ……….. olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, …………. adresinde mukim .………… (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

2.Konu

İşbu sözleşme müşterinin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web sitesinin ….adresinde ………. tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır. Müteakip yıllarda alıncak olan hosting ödemesi garantinin devamını da kapsar.

3.Garanti

 İşbu web tasarım sözleşmesi akabinde, web sitesinin, istenen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamladıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı ve ödemenin tamamının tahsil edilmesinden itibaren başlayacak ve toplam garanti ve teknik destek süresi 1 yıl olacaktır.

Garanti ve teknik destek süresi içerisinde ………’ya MÜŞTERİ tarafından garanti ve teknik destek gerektiren hususların  bildirilmesinden itibaren 3(üç) gün içerisinde gerekli hususların yerine getirilerek, düzeltmelerin yapılacağını ……. kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin teknik destek  gerektiren hususları ………….’ya bildirmesine rağmen ………. tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve MÜŞTERİ tarafından işin başka bir firmaya gördürülmesi halinde, …..’nın yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla MÜŞTERİ’nin işi gördürdüğü diğer bir firmaya ödediği bedelin ……..’ya fatura edileceğini, ……… tarafındansa bu bedelin 3(üç) gün içerisinde MÜŞTERİ’ye ödemesinin yapılacağını taraflar kabul,beyan ve taahhüt ederler.

4.İşin Teknik Detayları ve Tanımı

Web sitesi adresi         :

Firma Sektörü             :

Bileşenleri                   :

 a)Web sitesi template olmayacak, MÜŞTERİ’ye özgü, yeni bir tasarım oluşturulacaktır.

b)Programlama dili ile yönetilebilir bir panele sahip olacaktır.

c)İngilizce ve Almanca dil paketli olacaktır.

d)……….., MÜŞTERİ’ye özgün bir arayüz tasarlayacaktır.

e)Menü kısmında, ihtiyaca göre güncelleme(ekleme-çıkarma) yapılabilecektir.

f)Yeni açılan/açılacak bayiler güncellenebilecek, harita üzerinden şubelerin lokasyonu gösterilecektir.

Bu özellikler sözleşmenin olmazsa olmaz unsurları olup a,b,d bentlerinin eksik olması halinde işin tesliminden sonrası için anlaşılan bedelin MÜŞTERİ tarafından ……..’ya ödenmeyeceğini, işin başlangıcında ödenen bedelin ise ……..’ya bildirilmesinden itibaren …(…) gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iadesinin yapılacağını taraflar gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde de yer alan c,e,f betlerinin eksik olması halinde ise başlangıçtaki bedel ……..’da kalmakla birlikte işin tesliminden sonra ödeneceği kararlaştırılan miktarın MÜŞTERİ tarafından ………A’ya  ödenmeyeceğini, işin bu hali(c-e-f bentlerinden birinin eksik hali ile) ile MÜŞTERİ de kalacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

5.Ücretlendirme – Ödeme ve İşin Teslimi

Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup web sitesinin yazılım bedeli …………………………………………………olarak belirlenmiştir.

Müşteri bu ücreti demo tasarımının sunumunun yapılması akabinde………………………………peşin,……………………….kalan tutarı iş bitiminde fatura karşılığı ödeyecektir. İş bitiminde web site yayına açıldığı an proje tamamlanmış sayılır. Gerekli kontroller bitirildikten sonra kesilecek fatura tarihinden en geç bir hafta sonra ödeme yapılmalıdır. Ödemenin yapılmaması durumunda ……müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …(…) gün içerisinde ……….tarafından müşteriye demo tasarımın sunumu yapılacaktır. Projenin yapım süreci talep edilen demo tasarımın onaylanmasının ardından …(…) iş günüdür. Bu sürelerde dikkate alınacak husus işbu sözleşmenin taraflar başlıklı maddesinde belirtilen mail adresleri ile yapılan iletilerdir.

Taraflar arasında kararlaştırılan işin teslim süresi sonunda ………, MÜŞTERİ’ye işin düzenlenebilir, yazdırılabilir halini kodları ile birlikte tümüyle teslim edecektir. Bu maddeye riayet edilmemesi halinde işin sonunda ödenecek bedelin MÜŞTERİ tarafından ……’ya ödenmeyeceğini, başlangıçta ödenen bedelin ise ………..’ya bildirilmesinden itibaren …(…) gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iadesinin yapılacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Demo tasarım sunumunun yapılmasının akabinde demoya verilecek onay işbu sözleşmenin taraflar başlıklı bölümünde yer alan mail adresi yolu ile verilecektir. Demo sunumunun yapılmasının akabinde onay verilmeden önce müşteri cayma hakkını kullanabilecektir. ……. bu süreçte müşterinin cayma hakkını kullanması halinde caymaya ilişkin tazminat ve her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talebinde bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

6.Telif Hakkı

MÜŞTERİ’ye tasarımı yapılan WEB sitesinin müşteriye özgü olarak yapıldığını, tüm haklarının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu ………. kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’ye özgü olarak tasarlanmış WEB sitesinin aynı yahut benzerinin ……… tarafından bir başka gerçek yahut tüzel kişilere yapıldığının tespit edilmesi halinde ………., MÜŞTERİ’ye …. TL (….TL) cezai şart ve aynı miktarda tazminat ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ………. Mahkemeleri ve İcra Dairelerri yetkilidir. . Maddeden ve 1 sayfadan oluşan işbu sözleşme ……../……../…….. tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

…………                                                                                                                      MÜŞTERİ

Bir Cevap Yazın