DİLEKÇELER

MİRASIN REDDİ

Resim Clker-Free-Vector-Images tarafından Pixabay‘a yüklendi

Mirasın reddi, miras bırakanın kanuni ve atanmış mirasçıları tarafından miras bırakanın hak ve borçlarının bütünü ile kayıtsız şartsız olarak reddedilmesidir. Mirasın reddi hak düşürücü süreye tabi olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine murisin ölüm tarihinden itibaren, yahut ölümün öğrenilmesinden itibaren 3(üç) ay içerisinde sözlü veya yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

            Aşağıda mirasın reddi başvuru dilekçesi için tarafınıza bir örnek sunulmaktadır. Yararlı olacağını ümit eder saygılarımı sunarım. Başka dilekçe yazımı için https://hukukarar.com/2021/09/01/__trashed/ yazımızı ziyaret edebilirsiniz. 

       

 

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

….

DAVACILAR            : 1 …

                                 2….

                                 3. …

VEKİLİ                     :Av. …

DAVALI                   :Hasımsız

KONU               :Mirasın reddi beyanıyla, davacılar adına mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tescili talebimizden ibaret dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR    :

Ekli vekaletname uyarınca davacılar vekiliyiz.

Muris, … T.C. nolu …… İli, … İlçesi, … Mah.  Nüfusuna kayıtlı  cilt no …, aile sıra no …, birey sıra no …, …/…/… doğum tarihli, anne adı …, baba adı … olan  … …/…/… tarihinde vefat etmiş olup, ölüm belgesi ekte sunulmuştur.

Muris …/…/… tarihiden vefat etmiş olmakla, geride mirasçısı olarak çocukları …/…/… doğumlu …, …/…/… doğumlu …., …/…/… Doğumlu …. ve eşi …  (TCKN:…) kalmıştır.

Murisin çocukları vekil edenler …/…/… doğumlu …., …/…/… doğumlu …., …/…/… Doğumlu …. tarafından miras kayıtsız şartsız reddedilmekte olup yasal süre içerisinde Sayın Mahkemenize başvurma gereği hasıl olmuştur.

Sayın Mahkemenizce Murisin çocukları vekil edenler …/…/… doğumlu …., …/…/… doğumlu …., …/…/… Doğumlu …  tarafından mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DELİLLERİMİZ     : Ölüm belgesi, mirasçılık belgesi, nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Murisin reddi beyanıyla, vekil edenler tarafından mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

                                                                                                                                Davacılar Vekili

 

Bir Cevap Yazın