ARAŞTIRMA

Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranı Belirlenmediyse

Kira sözleşmesinde kira artış oranı belirlenmediyse ne yapılmalıdır? Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında karşılıklı olarak kiralanan mecura ilişkin koşulların belirlendiği bir akittir. Kira sözleşmelerinde genel olarak kira artış oranı belirlenmekle birlikte bazen bu koşulun belirlenmediği durumlarla karşılaşılmaktadır.

 

Resim Steve Buissinne tarafından Pixabay‘a yüklendi

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesinde;

“II. Belirlenmesi (2)
MADDE 344 – Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları,
bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek
koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.
Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat
endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından,
kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.

şeklinde ifade edilmiştir.  Kira sözleşmesinde kira artış oranı belirlenmediyse, anılan kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere tarafların başvuracağı yol mahkemelerdir. Bu durumda taraflardan biri kiranın belirlenmesine ilişkin davayı açacak, hakim de bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki(tüfe) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla “HAKKANİYET İLKESİ” çerçevesinde hakim tarafından belirlenecektir.

 

Kira Bedelinin Belirlenmesi İçin Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi

Peki açacağımız kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava ne zaman açılmalıdır ve kararın etkisi ne zamandan itibaren geçerli olacaktır. Burada bakılması gereken madde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 345. maddesidir. Anılan madde de ;

“III. Dava açma süresi ve kararın etkisi
MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.
Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya
veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde
bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece
belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.
Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira
döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin
başlangıcından itibaren geçerli olur.”

denilmektedir. Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak kararın etkisinin ilgili kira döneminin başından itibaren olabilmesi için kanun maddesinde belirli koşullar öngörülmüştür. Hakim tarafından belirlenen kira bedelinin yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olabilmesi için davanın yeni kira dönemi başlangıcından itibaren en geç 30 gün içerisinde açılmış olması, bu süre zarfında kiracıya, kiranın arttırılacağına ilişkin kiraya veren tarafından yazılı bir bildirimde bulunulması veya kira sözleşmesinde yeni kira döneminde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin bir ibare olması gerekmektedir. Sözleşmede artışla ilgili bir ibare olması veya kira artışına ilişkin kiraya veren tarafından, kiracıya süresi içerisinde yazılı bir bildirim gönderilmesi halinde, ilgili kira dönemi sonuna kadar kira bedelinin belirlenmesi davası açılabilecek ve hükmün etkisi yeni kira döneminin başlangıcından itibaren olacaktır. Yani hakim tarafından verilen karar, kiracıyı ilgili kira döneminin başlangıcından itibaren bağlayacaktır.

Diğer araştırma konularına buradan erişebilirsiniz.

 

 

 

Bir Cevap Yazın