YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Velayet Yargıtay Kararı

Velayet düzenlemesinde asıl olan, çocuğun üstün yararıdır. Ortak çocuk çok küçük olup, emzirme dönemindedir. Çok küçük olan çocuklar anne bakım, sevgi, şefkat ve ilgisine daha çok muhtaçtır. Annenin velayet görevini üstlenmesine önemli bir engel bulunmadığı takdirde, küçük çocuğun annesinin velayetine bırakılması onun üstün yararıdır. Annenin kişisel ilişkiyi engelleyici davranışlarda bulunması ancak çocuğun belirli bir yaş… Okumaya devam et Velayet Yargıtay Kararı

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Velayetin Değiştirilmesi Davası Yargıtay Kararı

"Velayet, kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur. Velayetin kamu düzeni ile ilgili olması ve çocuğun üstün yararı da dikkate alındığında değişen şartlara göre her zaman yeniden değerlendirilmesi ve yargılamanın her aşamasında ileri sürülen hususların nazara alınması mümkündür." T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas… Okumaya devam et Velayetin Değiştirilmesi Davası Yargıtay Kararı

DİLEKÇELER

Cezai Şart Dava Dilekçesi

Cezai Şart Dava Dilekçesi; Franchise Sözleşmesinin İhlali Sebebi ile   NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ... İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.     DAVACI                    : VEKİLİ                      :Av.   DAVALI                    :   KONU                       :Taraflar arasında akdedilen .../.../...tarihli franchise sözleşmesinin ...   maddesine aykırılık sebebiyle cezai şart istemimizden ibarettir.   AÇIKLAMALAR   … Okumaya devam et Cezai Şart Dava Dilekçesi

DİLEKÇELER

Yaralamalı Trafik Kazası – Tazminat

Yaralamalı Trafik Kazası sebebi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin dilekçe örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz.     NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ...   DAVACI                                :.....(.....) VEKİLİ                                  :Av.   DAVALI                                 :1.....(TCKN:....)                                … Okumaya devam et Yaralamalı Trafik Kazası – Tazminat

DİLEKÇELER

Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Davası;  paylı yahut elbirliği ile mülkiyet in söz konusu olduğu taşınır/taşınmaz malların, birlikte sahip olunan mülkiyetinin sona erdirilerek, kişisel mülkiyete, yani tek bir kişiye ait hale çevrilmesini sağlayan bir davadır. Aşağıda bu davaya ilişkin kullanabileceğiniz bir dava dilekçesi örneği sunuyorum. Diğer dilekçe örneklerin buradan ulaşabilirsiniz. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili detaylı bilginin yer… Okumaya devam et Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçe Örneği

Genel

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu,… Okumaya devam et TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Genel

7326 SAYILI KANUN

7326 SAYILI KANUN:   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 7326 Kabul Tarihi: 3/6/2021 MADDE 1 – (1) Bu Kanun hükümleri;Kapsam ve tanımlar a)4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve… Okumaya devam et 7326 SAYILI KANUN

MEVZUAT

TÜRK BORÇLAR KANUNU

TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 4/2/2011 Sayı: 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE… Okumaya devam et TÜRK BORÇLAR KANUNU