YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Covid-19 Nedeniyle Kiranın Uyarlanması İstinaf Kararı

  Covid-19 salgını Mart 2020 ayından itibaren ülkemizde görülmeye ve bu kapsamda hastalığın yayılmasının kontrol atına alınması amacıyla çeşitli tedbirlere başvurulmuştur. Bu tedbirler kapsamında olmak üzere zaman zaman ve ihtiyaç durumuna göre sokağa çıkma yasağı uygulanması, işyerlerinin kapatılması veya esnek çalışma, evden çalışma gibi değişkenlik gösteren tedbirler uygulanmıştır, bu süreçten bir çok işyeri de etkilenmiştir.… Okumaya devam et Covid-19 Nedeniyle Kiranın Uyarlanması İstinaf Kararı

ARAŞTIRMA

Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranı Belirlenmediyse

Kira sözleşmesinde kira artış oranı belirlenmediyse ne yapılmalıdır? Kira sözleşmesi, kiraya veren ile kiracı arasında karşılıklı olarak kiralanan mecura ilişkin koşulların belirlendiği bir akittir. Kira sözleşmelerinde genel olarak kira artış oranı belirlenmekle birlikte bazen bu koşulun belirlenmediği durumlarla karşılaşılmaktadır.   Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Belirlenmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesinde;… Okumaya devam et Kira Sözleşmesinde Kira Artış Oranı Belirlenmediyse

ARAŞTIRMA

Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ihtiyacı nedeni ile tahliye davası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 351. maddesinde düzenlenmiştir. Bu davaya konut ihtiyacından ziyade işyerini de kapsadığından ihtiyaç nedeniyle tahliye davası denilmesi daha doğru olacaktır.  Anılan madde de "Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi… Okumaya devam et Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

ARAŞTIRMA

Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma: Kanunda sınırlı olarak sayılmış olan sebeplerin gündeme gelmesi halinde miras bırakanın kanundan kaynaklanan sebeplerle saklı payı bulunan mirasçısını, mirasçılıktan çıkarması söz konusu olabilir. Kanunda mirasçılıktan çıkarma olarak yer alan müessese her ne kadar evlatlıktan red olarak anılmakta ise de mirasçılıktan çıkarılabilecekler sadece altsoyla sınırlı değildir. En çok karşılaşılan durum altsoyların mirasçılıktan çıkarılması olacak… Okumaya devam et Mirasçılıktan Çıkarma

MEVZUAT

TÜRK MEDENİ KANUNU

  Kanun Numarası                      : 4721 Kabul Tarihi                             : 22/11/2001 Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarihi : 8/12/2001         Sayı  : 24607 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5                         Cilt   : 41   Durumu: 3/12/2001 tarih ve 4722 sayılı “Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 22 nci Maddesi uyarınca; yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar, yürürlükteki tüzük… Okumaya devam et TÜRK MEDENİ KANUNU

ARAŞTIRMA

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Miras paylaşımı, Bir kişinin ölümü halinde yahut gaipliğine karar verilmesi halinde, bu kişinin bir malvarlığı mevcut ise gündeme gelecektir. Burada öncelikle anlatılması gerekenler kaç tür mirasçı bulunduğu ve mirasçılık zümre sistemidir. Yasal mirasçılık ve atanmış mirasçılık olmak üzere iki tür mirasçılık vardır. Yasal mirasçılık, miras bırakanın kararına bağlı olmayan, doğrudan kanundan kaynaklanan sebeplerle mirasçılık statüsünü… Okumaya devam et MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

ARAŞTIRMA

GENEL İŞLEM KOŞULU

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 20. Maddesinde genel işlem koşulu “Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.” Şeklinde tanımlanmaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan sözleşme türü, tarafların sözleşme serbestisi ilkesi gereğince karşılıklı olarak hükümlerini belirledikleri bireysel sözleşmelerdir. Ancak günümüz gelişmelerine bağlı… Okumaya devam et GENEL İŞLEM KOŞULU

DİLEKÇELER

MİRASIN REDDİ

Mirasın reddi, miras bırakanın kanuni ve atanmış mirasçıları tarafından miras bırakanın hak ve borçlarının bütünü ile kayıtsız şartsız olarak reddedilmesidir. Mirasın reddi hak düşürücü süreye tabi olup, miras bırakanın son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesine murisin ölüm tarihinden itibaren, yahut ölümün öğrenilmesinden itibaren 3(üç) ay içerisinde sözlü veya yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.             Aşağıda mirasın reddi… Okumaya devam et MİRASIN REDDİ

DİLEKÇELER

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

  İsim değiştirme davası, ile kişi haklı sebep bulunması halinde isim değişikliğine gidebilmektedir. Her bireye konulan isim, bazı kişilerde çeşitli sebeplerle sorunlara neden olmaktadır. Kimisinin ismi Nüfus Müdürlüğünce yanlış yazılmıştır, kimisinin tanındığı isim kimlikteki isimden farklıdır, kimisi de küçük düşürücü olduğunu düşündüğü bir isme sahiptir. İşte bu durumlara isim değiştirme davası ile çözüm bulmak mümkündür. … Okumaya devam et İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

DİLEKÇELER

YASAL ÖNALIM HAKKI

Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyette içerisindeki paydaşlardan herhangi birisinin payını bir başka kişiye satması halinde, diğer paydaşların satılmak istenen payı öncelikle satın alma hakkı tanıyan kanundan kaynaklı bir haktır. Konuya ilişkin mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.  ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere; ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ...                         … Okumaya devam et YASAL ÖNALIM HAKKI