DİLEKÇELER, Genel

İNANÇLI TEMLİK – MUVAZAALI İŞLEM

.... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE .... DOSYA NO              :.../.... E. BEYANDA BULUNAN DAVALI                    :... VEKİLİ                     :Av. ....                                     -.... KONU                      :Davanın esasına ilişkin  beyanlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR      :             Davacı yan, ... İli ... İlçesi ... .. parsel, ... İli ... İlçesi ... nolu parseldeki taşınmazların önce diğer davalı ... üzerine tescil edildiğini akabinde taşınmazların inançlı… Okumaya devam et İNANÇLI TEMLİK – MUVAZAALI İŞLEM

Genel, SÖZLEŞMELER

İŞLETME DEVİR PROTOKOLÜ

İşletme devir protokolü, bir işletmenin devri esnasında taraflarca karşılıklı olarak imzalanan bir anlaşma metnidir. İşte örnek bir metin. Diğer sözleşme örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.  ....ADRESİNDE FAALİYET GÖSTEREN “....” ADLI İŞLETME İLE İLGİLİ PROTOKOL TARAFLAR   : a.         Adres              : Vergi Dairesi  : Vergi No         : E-posta           : Telefon           : b. Adres              : Vergi Dairesi   : Vergi No         : E-posta           : Telefon          :… Okumaya devam et İŞLETME DEVİR PROTOKOLÜ

Genel, SÖZLEŞMELER

ALT KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Alt kira sözleşmesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 322. maddesinde düzenlenmiştir. İşte alt kira sözleşmesine örnek bir metin. Bir tarafta kiracı konumunda bulunan ................. ile bir tarafta .......... adresinde bulunan dükkanı alt kiraya veren konumunda bulunan .............. aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır. MADDE 1- TARAFLAR 1.1. KİRAYA VEREN Ünvanı            : Adres              : Vergi Dairesi   : Vergi… Okumaya devam et ALT KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Genel, SÖZLEŞMELER

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Kira sözleşme, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 299. maddesinde "Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir." şeklinde tanımlanmıştır. Kira sözleşmesi, kiraya verenlerin yahut kiralama yapmak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı bir konu olup aşağıda örnek bir metin sunuyoruz. Diğer sözleşme… Okumaya devam et İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

SÖZLEŞMELER

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

Alım satım sözleşmesi, alıcı ile satıcı arasında yapılan, karşılıklı olarak yükümlüklerin yer aldığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmeye örnek bir metin aşağıda yer almakta olup diğer örnek sözleşmelere buradan erişebilirsiniz.  MADDE 1.TARAFLAR a. Adres                    :  Vergi Dairesi         :  Vergi No               :  E-posta                 : Telefon                :     b. Adres                    : Vergi… Okumaya devam et ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

DİLEKÇELER

TAKİBİN TALİKİ VE İPTALİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

          Takibin taliki ve iptali, İcra ve İflas Kanununun  71. maddesinde yer alan takibin kesinleşmesinden sonra itfa, zamanaşımı, süre verilmesi halinde başvurulacak yoldur. Bankadan temlik alınmış yaklaşık 10 yıllık bir icra dosyasının, alacaklı tarafından temlik alınmasının hemen akabinde alacaklıya karşı, aynı kredi borcuna istinaden … İcra Müdürlüğü 20…/…. E., …İcra Müdürlüğü… Okumaya devam et TAKİBİN TALİKİ VE İPTALİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

DİLEKÇELER

YOKSULLUK NAFASININ KALDIRILMASI

  Yoksulluk nafakasının kaldırılması ve iştirak nafakasının düşürülmesi istemli bir davada, Yerel Mahkemece yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabulüne, iştirak nafakasının düşürülmesi isteminin reddine karar verilmiştir. Hukuk davaları ile ilgilenen bir avukatın karşılaşma ihtimali oldukça yüksek olan bir dava türü olmasından dolayı, yararlı olacağını düşündüğüm bir istinaf dilekçesi örneğidir. 👉Bu tarz davalarda karara ilişkin kapsamlı olarak istinaf gerekçelerinin… Okumaya devam et YOKSULLUK NAFASININ KALDIRILMASI

DİLEKÇELER, Genel

VERASET İLAMI

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi olarak adlandırılan belge, murisin malvarlığının kimlere kaldığını, yani mirasçılarını ve bu mirasçılarının miras paylarını gösterir onaylı/resmi belgedir. Veraset İlamı Nereden Alınır? Veraset ilamı iki şekilde alınabilir. Koşullarını karşılıyor ise noterden temin edilebilir. Koşulları karşılamadığından mütevellit noterden temin edilemiyor ise bu hususta bir dilekçe ile mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Veraset İlamının Noterden… Okumaya devam et VERASET İLAMI

SÖZLEŞMELER

Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Avukatlık ücret sözleşmesi en basit anlatımı ile sözleşmenin tarafı bulunan vekilin/avukatın ve iş sahibinin hak ve borçlarını belirleyen, iki taraflı hak ve borç yükleyen bir akittir. Meslek içerisinde avukatların belirli bir düzene oturtamadığı hususlardan birisidir avukatlık ücret sözleşmesi. Zorunluluk bulunmadığından bazı müvekkillere imzalatılır, bazılarına imzalatılmaz. Genellikle daha önce bir vekalet ilişkisi kurulmuş kişilerin işlerinde yahut… Okumaya devam et Avukatlık Ücret Sözleşmesi

Genel, SÖZLEŞMELER

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Anlaşmalı Boşanma protokolü,  Bir önceki yazımızda dava dilekçesi nedir, nasıl yazılır konusu ele almış ve örnekleme kısmında anlaşmalı boşanma davasını kullanmıştık. Hal böyle olunca şimdiki hedefimiz anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlanacağıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde, öncelikle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verildiği hususuna yer verilmeli, akabinde evlilik birliği içerisinde edinilmiş müşterek çocuklardan tutunda, evdeki eşyalara, mülke, ziynet… Okumaya devam et ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ