DİLEKÇELER

DAVA DİLEKÇESİ YAZIMI

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır Öğrenelim Sevgili genç meslektaşlarım, mesleğe ilk başlanıldığında en zorlanılan konudur dilekçe yazımı. Adeta sudan çıkmış balığa döner insan. Onca yıl okul hayatında hiçbir şey öğrenmemiştir sanki. Ancak sakin olun! Önce nasıl dilekçe yazılması gerektiğini öğrenmekle başlayın. Olmazsa olmaz noktalarını atlamayın, zira avukatın aldığı yük oldukça ağırdır. Devamında daha önce yazılmış dilekçeleri mutlaka inceleyin. Üstadlarınızın… Okumaya devam et DAVA DİLEKÇESİ YAZIMI

Genel, SÖZLEŞMELER

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, arsa sahibinin/sahiplerinin arsalarını bir müteahhite devrederek, karşılığında müteahhitin de yaptığı yapıdan bazı bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine devretmesi borcunun üstlenildiği karma nitelikli bir sözleşmedir. Aşağıda örnek bir sözleşme metni yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz.  MADDE 1: TARAFLAR Bir taraftan   ... (...V.D. – ....) (MÜTEAHHİT, kat karşılığı anahtar teslimi inşaat yapmayı kabul ve… Okumaya devam et KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Genel, SÖZLEŞMELER

Bayilik Bölgesi Direkt Satış Noktası Sözleşmesi

Bayilik bölgesi direkt satış noktası sözleşmesi örneği aşağıda yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz.  İşbu sözleşme.....adresinde mukim ... (... V.D.-....)İle (Bundan sonra SATICI FİRMA olarak anılacaktır) .... adresinde mukim .... (...V.D.- ....)(Bundan sonra ALICI FİRMA olarak anılacaktır) arasında ....markası altındaki tüm mekanlarda (Bundan sonra SATIŞ NOKTASI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen koşullarda SATICI FİRMA’nın ....( ekli… Okumaya devam et Bayilik Bölgesi Direkt Satış Noktası Sözleşmesi

DİLEKÇELER, Genel

TESPİT DAVASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

Tespit davasına ilişkin itiraz tespitin reddine/kabulüne ilişkin kararı veren Mahkemeye karşı yapılmaktadır. Buna ilişkin örnek bir dilekçeyi aşağıda istifadenize sunuyorum. Diğer dilekçe örneklerine buradan erişebilirsiniz.    ....SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ... DOSYA NO                    :20.../... D.İŞ KARAR NO                 … Okumaya devam et TESPİT DAVASI İTİRAZ DİLEKÇESİ

Genel, SÖZLEŞMELER

ÖRNEK FESİH PROTOKOLÜ

Fesih protokolü, taraflar arasında öncesinde imzalanan sözleşmenin sona erdirilmesi amacıyla, buna bağlı hükümleri karşılıklı olarak imza altına aldıkları bir sözleşmedir. Aşağıda fesih protokolü için örnek bir metin sunuyorum. Diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz.  MADDE 1-TARAFLAR: a.... Adres               : Vergi Dairesi   : Vergi No          :  E-posta            :  Telefon            :  b. Adres              :  Vergi Dairesi   :  Vergi No          :  E-Posta            :  Telefon         … Okumaya devam et ÖRNEK FESİH PROTOKOLÜ

DİLEKÇELER, Genel

Marka Tecavüzü Tespiti Talep Dilekçesi

Marka tecavüzü gerçekleşmesi halinde, tecavüzün ortadan kaldırılmasından önce mevcut durumda değişiklik olma ihtimaline binaen tespit yaptırılması iyi bir yoldur. Marka tecavüzünün tespiti asıl dava ile birlikte talep edilebileceği gibi asıl dava açılmadan evvel Sulh Hukuk Mahkemesinde ayrıca da talep edilebilmesi mümkündür. Aşağıda marka tespit talebine ilişkin bir dilekçe örneği mevcut olup diğer dilekçe örneklerine buradan… Okumaya devam et Marka Tecavüzü Tespiti Talep Dilekçesi

DİLEKÇELER, Genel

Marka Hakkına Tecavüz, Maddi ve Manevi Tazminat

Marka Hakkına Tecavüz, sayılabilecek fiiller, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. maddesinde belirtilmiştir. Bu hallerin tespiti halinde marka hakkı sahibi dava yolu ile marka hakkına tecavüzünün ortadan kaldırılmasını ve marka hakkına tecavüz fiilinin gerçekleştiği süreç içerisinde uğradığı maddi ve manevi zararlarını talep edebilecektir. Aşağıdaki dilekçeye konu somut olayda, franchise işletmesinin sözleşmesi, sözleşmeye aykırılık sebebi ile… Okumaya devam et Marka Hakkına Tecavüz, Maddi ve Manevi Tazminat

DİLEKÇELER, Genel

Marka Hükümsüzlük Temyiz Dilekçesi Örneği

Marka Hükümsüzlük halleri 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yer almaktadır. İlgili Kanunda yer alan hallerde Mahkeme yolu ile markanın hükümsüz kılınması için dava açılabilir. Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi, marka hakkını ortadan kaldıran bir haldir.  Aşağıda marka hükümsüzlük davasında sunulmuş bir temyiz dilekçesi örneği vardır. Dilekçe içerisinde yer alan açıklamaların, savunmaların ve Yüksek Mahkeme Kararlarından yer… Okumaya devam et Marka Hükümsüzlük Temyiz Dilekçesi Örneği

SÖZLEŞMELER

TAŞERON SÖZLEŞMESİ

Taşeron sözleşmesi, asıl işveren tarafından alınan işin bir başkasına gördürülmesi durumunda asıl işveren ve alt işveren arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye örnek bir metin yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz.  1.TARAFLAR                :   a.       Adres                          :  Vergi Dairesi              :  Vergi No                     :  E-posta                       :  Telefon                       :      b.… Okumaya devam et TAŞERON SÖZLEŞMESİ

Genel

Marka-YİDK Kararının İptali

Marka başvurusu esnasında, marka hakkına tecavüz teşkil ettiği, iltimas yaratma ihtimalinin bulunduğunun düşünülmesi halinde Marka bülteninde yayınlanmasının akabinde 2(iki) ay içerisinde itiraz gerçekleştirilmesi mümkündür. İtiraz üzerine Markalar Dairesince bir karar verilecektir. Bu karara ilişkinde hem marka sahibi, hem de itiraz sahibi tarafından itiraz gerçekleştirilmesi mümkün olup bu itiraz üzerine itirazınız Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulunda… Okumaya devam et Marka-YİDK Kararının İptali