Genel, SÖZLEŞMELER

İNHİSARİ LİSANS SÖZLEŞMESİ

İnhisari Lisans sözleşmesi, lisan sözleşmelerinin türlerindendir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiye Kanununun 24. maddesinde; "1) Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya datamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir.(2) Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmedeaksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisansveren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere… Okumaya devam et İNHİSARİ LİSANS SÖZLEŞMESİ

DİLEKÇELER, Genel

Belirsiz Alacak Davasına Beyan Dilekçesi

Belirsiz alacak davası, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda "Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir" şeklinde tanımlanmaktadır. İşçilik alacaklarına ilişkin açılan davalar çoğunlukla belirsiz alacak davası olarak… Okumaya devam et Belirsiz Alacak Davasına Beyan Dilekçesi

DİLEKÇELER, Genel

Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

Yersiz ödemelerin geri alınması 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 96. maddesinde; "Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylıkalmakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmaklayükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındakiher türlü ödemeler;a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriyedoğru… Okumaya devam et Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Belirsiz Alacak; Yüksek Mahkeme Kararı

Belirsiz alacak davası, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu konuda yazılmış bir beyan dilekçesi site içerisinde mevcut olup anılan… Okumaya devam et Belirsiz Alacak; Yüksek Mahkeme Kararı

Genel, SÖZLEŞMELER

WEB SİTESİ: WEBTASARIM SÖZLEŞMESİ

Web tasarım sözleşmesi, web tasarım yapan uzman ile talep eden arasında, tasarlanacak web sitesinin özelliklerinin de yer aldığı karşılıklı hak ve borçları belirleyen bir sözleşmedir. Aşağıda buna ilişkin bir sözleşme metni yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan  erişebilirsiniz.    1.Taraflar Bir tarafta, ............. adresinde mukim ...........(Kısaca ........... olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, ............. adresinde mukim… Okumaya devam et WEB SİTESİ: WEBTASARIM SÖZLEŞMESİ

Genel, SÖZLEŞMELER

MÜZİK YAYINI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Müzik yayını hizmet sözleşmesi, FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK ile kurulmuş meslek birliklerinin listelerinde yer almayan telif hakkı içermeyen müzikleri derleyerek bireysel yahut zincir mağazalara müzik hizmeti sunan firmalar ile kamuya açık alanlarda bu hizmeti kullanmak isteyen kişiler arasında imzalanan bir sözleşmedir. Her ne kadar… Okumaya devam et MÜZİK YAYINI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Genel, SÖZLEŞMELER

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Adi ortaklık sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda "Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir." şeklinde tanımlanmaktadır. Buna ilişkin bir sözleşme metni aşağıda yer almakta olup diğer sözleşme örneklerine buradan erişebilirsiniz.    MADDE 1. TARAFLAR                               : 1.1…..(TCKN:….) -Adres -Hisse oranı %... 1.2…. (TCKN:…)… Okumaya devam et ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

DİLEKÇELER, Genel

Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Verilmemesi

Maaş haciz müzekkeresine cevap verilmemesinden kaynaklı mağduriyete sıklıkla rastlanabilmektedir. Öyle ki borçlu çalışanın tüm borcu üzerine kalan işverenler bir hayli fazla.  Müvekkillerinizin mağduriyetinin bir nebze olsun giderilmesi adına, aynı mağduriyet ile karşılaşan bir müvekkilim adına yazılmış ve başarı elde edilmiş bir talep dilekçemi aşağıda sizinle paylaşıyorum. Yardımcı olması ümidi ile; Bu konu ile ilgili başvuracağınız… Okumaya devam et Maaş Haciz Müzekkeresine Cevap Verilmemesi

Genel, YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Dosyanın Temliki Halinde Vekalet Ücreti

Vekalet ücreti, vekilin üstlendiği görev karşılığı kanunen kazandığı gelirdir. Üstlendiği vekillik görevine karşılık alınacak ücretler Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ücret Tarifesine ilişkin tebliğ ile belirlenir. Ancak yürütülmekte olan vekillik görevi esnasında dosyanın temlik edilmesi halinde, vekilin o dosyadaki vekillik görevi sona erecek olup o ama kadar ki emekleri ne olacaktır. Buna ilişkin bir Yüksek Mahkeme… Okumaya devam et Dosyanın Temliki Halinde Vekalet Ücreti

Genel, YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Tazminat Davası: Hayvan Isırığı

Tazminat davası, pitbull ve benzeri tehlike arz eden hayvanların verdiği zararlara ilişkin, yırtıcı hayvanın saldırısına uğrayan bir kimse maddi ve manevi zararlarını hayvan sahibinden talep edebilecektir. Aşağıda bu tarz davalarda görevli mahkeme tayinine ilişkin bir Yüksek Mahkeme kararı yer almaktadır. Diğer Yüksek Mahkeme kararlarına buradan erişebilirsiniz.    T.C.YARGITAYÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ Esas : 2015/5997 Karar :… Okumaya devam et Tazminat Davası: Hayvan Isırığı