DİLEKÇELER

Değer Kaybı Tazminatı Davası

Değer kaybı tazminatı davası dilekçe örneği aşağıda yer almakta olup diğer dilekçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Resim Clker-Free-Vector-Images tarafından Pixabay‘a yüklendi

 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :Av.

DAVALILAR             :1….OTOMOTİV

 2.

KONU                      :Kazanç kaybı tazminatı davasıdır.

 

AÇIKLAMALAR      :

 

Ekli vekaletname uyarınca davalı vekiliyiz.

Vekil edene ait 00 T 0000 plaka sayılı araç ile davalılardan …OTOMOTİV’e a ait ve diğer davalı …. idaresindeki 00 00 0000 plaka sayılı araç arasında trafik kazası meydana gelmiştir. Oluş şu şekildedir;

 

Vekil edene ait … taksiye bağlı olarak taksicilik faaliyeti gerçekleştirilen 00 T 0000 plaka sayılı ticari araç, sürücü ….ın sevk ve idaresinde ….doğru gitmekte iken ….Sokağın kesiştiği yere geldiğinde ters yönden gelen davalı … ın sevk ve idaresinde olan … Otomotiv şirketine ait 00 00 0000 plaka sayılı beyaz renkli … marka otomobil süratli bir şekilde gelerek vekil edene ait 00 T 0000 plakalı araca …/…/… tarihinde önden çarpmıştır. Çarpmadan kaynaklı olarak vekil edene ait araçta büyük hasar meydana gelmiştir. Vekil edene ait araçta sürücü konumunda bulunan …. kaza akabinde araçtan inmiş kazaya sebebiyet veren sürücü konumundaki ….ve yanında bulunan şahıslar ile birlikte …’ın üzerine yürümüş tehdit eder tarzda konuşmalar sergilemiş, vekil edene ait aracın sürücüsü ….polise haber verdiğinde ise …. kazaya karışan 00 00 0000 plaka sayılı araç ile olay yerinden kaçmıştır. Hemen arkasından yanında bulunan iki erkek şahısta olay yerinden uzaklaşmışlardır.

 

Meydana gelen kaza için ekte yer alan …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tutulan …/…/… tarihli ve 0000 kaza sıra numaralı maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağında da görüleceği üzere davalı …. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1-c “Karayollarından faydalananlar trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymak zorundadır” kuralının ihlali sebebi ile trafik kazası meydana gelmiş olup davalı araç sürücüsü …. asli kusurlu konumdadır.

 

Davalılardan …. hakkında meydana gelen trafik kazasına ilişkin trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve tehdit suçlarından açılan 20…/…. numaralı soruşturma dosyası esnasında yapılan kamera incelemelerinde davalı …. ın sevk ve idaresinde bulunan 00 00 0000 plaka sayılı otonun aniden hızlı bir şekilde kontrolsüz yola çıkarak çarptığı, akabinde ise kaza yaptığı otoyu kullanarak yalnız olarak olay yerine polisler gelmeden önce kaçtığı tespit edilmiştir. Buna ilişkin detaylı görüntü izleme ve inceleme tutanağı ektedir. Ekte sunulu 20../…. numaralı soruşturma dosyasındaki evraklardan da davacının asli kusurlu olduğu anlaşılacaktır.

 

Kaza sebebi ile vekil edene ait araçta ağır maddi hasar meydana gelmiştir(maddi hasara ilişkin evraklar, eksper raporları vs ekte yer almaktadır). Kaza sebebi ile meydana gelen hasarların tamir ve onarımı için araç servise verilmiş ve aracın müşteriye teslim formu –kapanış evrakında da görüleceği üzere araç vekil edene ../…/… tarihinde teslim edilmiştir. Kazanın oluş tarihi …/…/… tarihi ile …/…/… tarihleri arasında vekil edene ait araç ticari faaliyetini sürdürememiş ve bu süreçte elde edeceği kazançtan mahrum kalmış işbu sebeple …/…/… tarihi ile …/…/… tarihleri arasında mahrum kalınan kazancı talep etme gereği doğmuştur.

 

Vekil edene ait aracın günlük kazancı yakıt, amortisman giderleri çıktıktan sonra günlük …. TL (….TL) dir. Aracın çalışmadığı … gün dikkate alındığında vekil edenin kaza sebebi ile uğradığı kazanç kaybı toplamda … TL(…TL) dir. Sayın Mahkemenizce bu hususun bir bilirkişi incelemesi ile tespitini talep etmekteyiz. Bilirkişi incelemesi neticesinde belirlenecek rakamlara göre bedeli ıslah etme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

Sayın Mahkemenizce, ekteki ekspertiz raporları, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı, …. Sayılı ceza dosyası ve sair evraklar incelendiğince ve davalı tarafın asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığında vekil edenin kaza sebebi ile mahrum kaldığı …. TL (….TL) bedelin ticari faizi ile birlikte kazada asli kusurlu olan araç sahibi …. ve kaza esnasında sürücü konumunda bulunan davalı ….’dan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

DELİLLERİMİZ                   : ….Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tutulan …/…/…tarihli ve …. kaza sıra numaralı maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı, …ceza dosyası, 20../….numaralı soruşturma dosyasında yer alan görüntü izleme ve inceleme tutanağı, aracın müşteriye teslim formu-kapanış evrakı, davalı sürücü ….’ın asli kusurlu olarak belirlendiği ve bu yönde değerleme yapılan …/…/… tarihli kara taşıtları yeniden değerleme ve değer kaybı raporu, vekil edene ait aracın sürücüsü  …..’ın kaza esnasında alkollü olmadığına ilişkin raporu, 20…/…. numaralı soruşturma dosyasında ve …. Ceza dosyasında yer alan ifade tutanakları ve sair evraklar, tanık, bilirkişi, yemin ve sair her türlü yasal delil.

 

SONUÇ VE İSTEM               :Yukarıda arz ve izah nedenlerle,

Davalı yanın asli kusurlu olması hasebi ile huzurdaki davanın KABULÜNE, vekil edenin trafik kazası sebebi ile mahrum kaldığı ….TL ticari kazancın fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz…./…/…

EKLER:

  1. …. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından tutulan …/…/… tarihli ve 0000 kaza sıra numaralı maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
  2. 20../….numaralı soruşturma dosyasında yer alan görüntü izleme ve inceleme tutanağı
  3. aracın müşteriye teslim formu-kapanış evrakı,
  4. davalı sürücü …..’ın asli kusurlu olarak belirlendiği ve bu yönde değerleme yapılan …/…/…. tarihli kara taşıtları yeniden değerleme ve değer kaybı raporu
  5. vekil edene ait aracın sürücüsü …..L’ın kaza esnasında alkollü olmadığına ilişkin raporu
  6. 20…/…. numaralı soruşturma dosyasında ve …. Ceza dosyasında yer alan ifade tutanakları ve sair evraklar
  7. Maddi hasarın varlığını gösterir kasko ekspertiz raporu
  8. Vekil edene ait aracın ruhsat fotokopisi
  9. Vekaletname

 

Davacı Vekili

Av.

 

           

Bir Cevap Yazın